ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเชื้อ Turbo Yeast เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเชื้อ Turbo Yeast เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์
นักวิจัย : อนุพันธ์ กงบังเกิด , อนุพันธ์ กงบังเกิด , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส
คำค้น : การหมักแอลกอฮอล์ , the fermentation industry. , Turbo Yeast ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตเชื้อ Turbo Yeast เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์

บรรณานุกรม :
อนุพันธ์ กงบังเกิด , อนุพันธ์ กงบังเกิด , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . (2548). การผลิตเชื้อ Turbo Yeast เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุพันธ์ กงบังเกิด , อนุพันธ์ กงบังเกิด , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . 2548. "การผลิตเชื้อ Turbo Yeast เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุพันธ์ กงบังเกิด , อนุพันธ์ กงบังเกิด , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . "การผลิตเชื้อ Turbo Yeast เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
อนุพันธ์ กงบังเกิด , อนุพันธ์ กงบังเกิด , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . การผลิตเชื้อ Turbo Yeast เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.