ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของสารเบต้ากลูแคนจากกากส่าปะหลัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของสารเบต้ากลูแคนจากกากส่าปะหลัง
นักวิจัย : สิริลักษณ์ ชัยจำรัส
คำค้น : กากส่า , purification , , molasses. , beta glucan , , สารเบต้ากลูแคน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัด เพื่อให้ได้ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์สูงสุด

บรรณานุกรม :
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . (2549). การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของสารเบต้ากลูแคนจากกากส่าปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . 2549. "การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของสารเบต้ากลูแคนจากกากส่าปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . "การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของสารเบต้ากลูแคนจากกากส่าปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของสารเบต้ากลูแคนจากกากส่าปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.