ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบและที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักและการกลั่นสุรา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบและที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักและการกลั่นสุรา
นักวิจัย : สิริลักษณ์ ชัยจำรัส
คำค้น : การกลั่นสุรา , สารพิษที่ปนเปื้อน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบและที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักและการกลั่นสุรา

บรรณานุกรม :
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . (2551). การวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบและที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักและการกลั่นสุรา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . 2551. "การวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบและที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักและการกลั่นสุรา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . "การวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบและที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักและการกลั่นสุรา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . การวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบและที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักและการกลั่นสุรา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.