ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความน่าเชื่อถือของการใช้ “Forward-Bending test” ในการตรวจคัดกรอง เพื่อหาภาวะกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)”

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความน่าเชื่อถือของการใช้ “Forward-Bending test” ในการตรวจคัดกรอง เพื่อหาภาวะกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)”
นักวิจัย : มณฑล กาฬสีห์
คำค้น : ภาวะกระดูกสันหลังคด , , การตรวจคัดกรอง , , ความน่าเชื่อถือ, , Scoliosis , Forward-Bending test, , ภาวะกระดูกสันหลังคด
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความน่าเชื่อถือของการใช้ “Forward-Bending test” ในการตรวจคัดกรอง เพื่อหาภาวะกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)”

บรรณานุกรม :
มณฑล กาฬสีห์ . (2551). ความน่าเชื่อถือของการใช้ “Forward-Bending test” ในการตรวจคัดกรอง เพื่อหาภาวะกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)”.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มณฑล กาฬสีห์ . 2551. "ความน่าเชื่อถือของการใช้ “Forward-Bending test” ในการตรวจคัดกรอง เพื่อหาภาวะกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)”".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มณฑล กาฬสีห์ . "ความน่าเชื่อถือของการใช้ “Forward-Bending test” ในการตรวจคัดกรอง เพื่อหาภาวะกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)”."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
มณฑล กาฬสีห์ . ความน่าเชื่อถือของการใช้ “Forward-Bending test” ในการตรวจคัดกรอง เพื่อหาภาวะกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)”. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.