ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : ภัทรมนัส มณีจิระปราการ
คำค้น : สมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , พยาบาล , Satisfaction Head Nurses , Graduated Nurses Competency.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกระทรวงสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ภัทรมนัส มณีจิระปราการ . (2553). ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทรมนัส มณีจิระปราการ . 2553. "ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทรมนัส มณีจิระปราการ . "ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ภัทรมนัส มณีจิระปราการ . ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.