ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสร้างเสริมสุขภาพของภิกษุ สามเณร ในวันในเมือง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสร้างเสริมสุขภาพของภิกษุ สามเณร ในวันในเมือง
นักวิจัย : ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , จรรจา สันตยากร
คำค้น : novices , ภิกษุ สามเณร , การสร้างเสริมสุขภาพ , Health Promotion Program ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสร้างเสริมสุขภาพของภิกษุ สามเณร ในวันในเมือง

บรรณานุกรม :
ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , จรรจา สันตยากร . (2552). โครงการสร้างเสริมสุขภาพของภิกษุ สามเณร ในวันในเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , จรรจา สันตยากร . 2552. "โครงการสร้างเสริมสุขภาพของภิกษุ สามเณร ในวันในเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , จรรจา สันตยากร . "โครงการสร้างเสริมสุขภาพของภิกษุ สามเณร ในวันในเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช , จรรจา สันตยากร . โครงการสร้างเสริมสุขภาพของภิกษุ สามเณร ในวันในเมือง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.