ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก (โครงการต่อเนื่องปี 45)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก (โครงการต่อเนื่องปี 45)
นักวิจัย : กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
คำค้น : หญิงหลังคลอดครรภ์แรก , โอเร็ม, , โปรแกรมการ, , ทักษะการดูแลของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก (โครงการต่อเนื่องปี 45)

บรรณานุกรม :
กรกาญจน์ ปานสุวรรณ . (2545). ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก (โครงการต่อเนื่องปี 45).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรกาญจน์ ปานสุวรรณ . 2545. "ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก (โครงการต่อเนื่องปี 45)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรกาญจน์ ปานสุวรรณ . "ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก (โครงการต่อเนื่องปี 45)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
กรกาญจน์ ปานสุวรรณ . ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก (โครงการต่อเนื่องปี 45). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.