ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกร์ช่วยจัดท่าตรึงทารกและยึดตรึงทารกเพื่อการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกร์ช่วยจัดท่าตรึงทารกและยึดตรึงทารกเพื่อการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด
นักวิจัย : ศุภวิทู สุขเพ็ง
คำค้น : ถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด , ทารก, , อุปกร์ช่วย , อุปกรณ์ช่วยจัดท่าตรึงทารก , เอกซเรย์ปอด,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.เพื่ออกเเบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยจัดทำและยึดตรึงเด็กทารกสำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกที่มีคุณภาพ สะดวกในการใช้งาน 

2.เพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ปอดของเด็กทารกฝที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการวินิจฉัยโรค


บรรณานุกรม :
ศุภวิทู สุขเพ็ง . (2551). อุปกร์ช่วยจัดท่าตรึงทารกและยึดตรึงทารกเพื่อการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภวิทู สุขเพ็ง . 2551. "อุปกร์ช่วยจัดท่าตรึงทารกและยึดตรึงทารกเพื่อการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภวิทู สุขเพ็ง . "อุปกร์ช่วยจัดท่าตรึงทารกและยึดตรึงทารกเพื่อการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศุภวิทู สุขเพ็ง . อุปกร์ช่วยจัดท่าตรึงทารกและยึดตรึงทารกเพื่อการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.