ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการสร้างแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินเอฟ ที่แยกจากเลือดสายสะดือเด็กไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการสร้างแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินเอฟ ที่แยกจากเลือดสายสะดือเด็กไทย
นักวิจัย : อรัญญา จิระวิริยะกุล
คำค้น : Thai Children. , สายสะดือเด็กไทย , Cord Blood , , Hemoglobin C, , Antibodies,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการสร้างแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินเอฟที่แยกจากเลือดสายสะดือเด็กไทย

บรรณานุกรม :
อรัญญา จิระวิริยะกุล . (2549). การศึกษาการสร้างแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินเอฟ ที่แยกจากเลือดสายสะดือเด็กไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรัญญา จิระวิริยะกุล . 2549. "การศึกษาการสร้างแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินเอฟ ที่แยกจากเลือดสายสะดือเด็กไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรัญญา จิระวิริยะกุล . "การศึกษาการสร้างแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินเอฟ ที่แยกจากเลือดสายสะดือเด็กไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
อรัญญา จิระวิริยะกุล . การศึกษาการสร้างแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินเอฟ ที่แยกจากเลือดสายสะดือเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.