ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิห้องต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่สามารถแปรเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิห้องต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่สามารถแปรเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์
นักวิจัย : ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
คำค้น : อุณหภูมิห้อง, , มอเตอร์, motor , , การทำงานของเครื่องปรับอากาศ , room temperature , air conditioners,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิห้องต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่สามารถแปรเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์

บรรณานุกรม :
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . (2549). ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิห้องต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่สามารถแปรเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . 2549. "ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิห้องต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่สามารถแปรเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . "ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิห้องต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่สามารถแปรเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิห้องต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่สามารถแปรเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.