ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบสมรรถภาพของการออกกำลังกายแบบอนากาศและอากาศนิยมในผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับผู้ที่มีฮีโมโกบินชนิดปกติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบสมรรถภาพของการออกกำลังกายแบบอนากาศและอากาศนิยมในผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับผู้ที่มีฮีโมโกบินชนิดปกติ
นักวิจัย : วีระพงษ์ ชิดนอก
คำค้น : พาหะเลือดจางธาลัสซีเมีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปรียบเทียบสมรรถภาพของการออกกำลังกายแบบอนากาศและอากาศนิยมในผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับผู้ที่มีฮีโมโกบินชนิดปกติ

บรรณานุกรม :
วีระพงษ์ ชิดนอก . (2548). การเปรียบเทียบสมรรถภาพของการออกกำลังกายแบบอนากาศและอากาศนิยมในผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับผู้ที่มีฮีโมโกบินชนิดปกติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระพงษ์ ชิดนอก . 2548. "การเปรียบเทียบสมรรถภาพของการออกกำลังกายแบบอนากาศและอากาศนิยมในผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับผู้ที่มีฮีโมโกบินชนิดปกติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระพงษ์ ชิดนอก . "การเปรียบเทียบสมรรถภาพของการออกกำลังกายแบบอนากาศและอากาศนิยมในผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับผู้ที่มีฮีโมโกบินชนิดปกติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
วีระพงษ์ ชิดนอก . การเปรียบเทียบสมรรถภาพของการออกกำลังกายแบบอนากาศและอากาศนิยมในผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับผู้ที่มีฮีโมโกบินชนิดปกติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.