ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการออกกำลังกายในเพศหญิง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการออกกำลังกายในเพศหญิง
นักวิจัย : วีระพงษ์ ชิดนอก
คำค้น : กล้ามเนื้อหายใจ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการออกกำลังกายในเพศหญิง

บรรณานุกรม :
วีระพงษ์ ชิดนอก . (2551). ผลของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการออกกำลังกายในเพศหญิง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระพงษ์ ชิดนอก . 2551. "ผลของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการออกกำลังกายในเพศหญิง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระพงษ์ ชิดนอก . "ผลของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการออกกำลังกายในเพศหญิง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
วีระพงษ์ ชิดนอก . ผลของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการออกกำลังกายในเพศหญิง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.