ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ปรียานันท์ แสนโภชน์
คำค้น : ,เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า , ginger species , เซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิง , วงศ์ขิง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการสำรวจพรรณไม้วงศ์ยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในระหว่างปีพ. ศ. 2545-2546 พบพรรณพืชวงศ์ชิง 4 เผ่า 9 สกุล 21 ชนิดเผ่า Alpinieae พบ 3 สกุล: Alpinia จำนวน 3 ชนิด, Amomum จำนวน 4 ชนิดและ Elettariopsis จำนวน 1 ชนิดเผ่า Globbeae พบ 1 สกุลคือ Globba จำนวน 1 ชนิดเผ่า Hedychieae พบ 4 สกุล: Boesenbergia จำนวน 1 ชนิด Hedychium จำนวน 3 ชนิด Kaempferia จำนวน 1 ชนิดและ Caulokaempferia จำนวน 2 ชนิดเผ่า Zingibereae พบ 1 สกุลคือ Zingiber จำนวน 5 ชนิดจากการศึกษาจำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ชิงจำนวน 12 ชนิดจากพืชวงศ์ชิง 3 เผ่า 7 สกุลโดยวิธี Feulgen Squash พบว่าสกุล Alpinia และ Amomum มีจำนวนโครโมโซมเท่ากันคือ 2n = 48 สกุล Eletariopsis มีจำนวนโครโมโซม 2n = 50 สกุล Hedychium มีจำนวนโครโมโซมคือ 2n = 34 สกุล Kaempferia มีจำนวนโครโมโซม 2n-22 สกุล Caulokaempferia มีจำนวนโครโมโซม 2n = 22 และสกุล Zingiber มีจำนวนโครโมโซมเท่ากันคือ 2n = 22 มีการรายงานผลของจํานวนโครโมโซมเป็นครั้งแรก 7 ชนิด

บรรณานุกรม :
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . (2552). การศึกษาเซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . 2552. "การศึกษาเซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . "การศึกษาเซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . การศึกษาเซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.