ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes
นักวิจัย : ประทีป วรรณิสสร
คำค้น : เซลล์ keratinocyte, , เชื้อ Propionibacterium acnes, , Propionibacterium acnes , acnes.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes

บรรณานุกรม :
ประทีป วรรณิสสร . (2554). การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประทีป วรรณิสสร . 2554. "การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประทีป วรรณิสสร . "การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ประทีป วรรณิสสร . การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ Propionibacterium acnes. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.