ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง
นักวิจัย : รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ทินน์ พรหมโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ทินน์ พรหมโชติ . (2554). การศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ทินน์ พรหมโชติ . 2554. "การศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ทินน์ พรหมโชติ . "การศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ทินน์ พรหมโชติ . การศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.