ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกำลังรับแรงอัดแบบ Static และความสามารถในการรับแรงอัดแบบกระแทก(Impact Loading)ของวัสดุผสมระหว่างเถ้าลอยและซีเมนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกำลังรับแรงอัดแบบ Static และความสามารถในการรับแรงอัดแบบกระแทก(Impact Loading)ของวัสดุผสมระหว่างเถ้าลอยและซีเมนต์
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
คำค้น : แรงอัดแบบstatic , เถ้าลอย , ซีเมนต์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกำลังรับแรงอัดแบบ Static และความสามารถในการรับแรงอัดแบบกระแทก(Impact Loading)ของวัสดุผสมระหว่างเถ้าลอยและซีเมนต์

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . (2551). การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกำลังรับแรงอัดแบบ Static และความสามารถในการรับแรงอัดแบบกระแทก(Impact Loading)ของวัสดุผสมระหว่างเถ้าลอยและซีเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . 2551. "การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกำลังรับแรงอัดแบบ Static และความสามารถในการรับแรงอัดแบบกระแทก(Impact Loading)ของวัสดุผสมระหว่างเถ้าลอยและซีเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . "การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกำลังรับแรงอัดแบบ Static และความสามารถในการรับแรงอัดแบบกระแทก(Impact Loading)ของวัสดุผสมระหว่างเถ้าลอยและซีเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกำลังรับแรงอัดแบบ Static และความสามารถในการรับแรงอัดแบบกระแทก(Impact Loading)ของวัสดุผสมระหว่างเถ้าลอยและซีเมนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.