ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องตรวจนับกระแสจราจรด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องตรวจนับกระแสจราจรด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
คำค้น : ระบบตรวจจับอัจฉริยะ , เครื่องตรวจนับกระแสจราจร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาเครื่องตรวจนับกระแสจราจรด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . (2552). การพัฒนาเครื่องตรวจนับกระแสจราจรด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . 2552. "การพัฒนาเครื่องตรวจนับกระแสจราจรด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . "การพัฒนาเครื่องตรวจนับกระแสจราจรด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก . การพัฒนาเครื่องตรวจนับกระแสจราจรด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.