ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสนใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีต่อการชมภาพยนตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสนใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีต่อการชมภาพยนตร์
นักวิจัย : กมล นินนาทนนท์
คำค้น : ภาพยนตร์กับเยาวชน , นักศึกษา -- นันทนาการ , Motion pictures and youth , Students -- Recreation
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บำรุงสุข สีหอำไพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2510
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47151
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510

บรรณานุกรม :
กมล นินนาทนนท์ . (2510). ความสนใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีต่อการชมภาพยนตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมล นินนาทนนท์ . 2510. "ความสนใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีต่อการชมภาพยนตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมล นินนาทนนท์ . "ความสนใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีต่อการชมภาพยนตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510. Print.
กมล นินนาทนนท์ . ความสนใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีต่อการชมภาพยนตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2510.