ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบไอน้ำภายใต้ความดัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบไอน้ำภายใต้ความดัน
นักวิจัย : สดใส วิโรจนศักดิ์
คำค้น : ความดัน , เครื่องอบไอน้ำ , ปราศจากเชื้อ , เครื่องอบไอน้ำภายใต้ความดัน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบไอน้ำภายใต้ความดัน

บรรณานุกรม :
สดใส วิโรจนศักดิ์ . (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบไอน้ำภายใต้ความดัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สดใส วิโรจนศักดิ์ . 2551. "ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบไอน้ำภายใต้ความดัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สดใส วิโรจนศักดิ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบไอน้ำภายใต้ความดัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สดใส วิโรจนศักดิ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบไอน้ำภายใต้ความดัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.