ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยุบตัวแบบทรงกลมในเอกภพที่กำลังขยายตัวด้วยความเร่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยุบตัวแบบทรงกลมในเอกภพที่กำลังขยายตัวด้วยความเร่ง
นักวิจัย : คัมภีร์ ค้าแหวน
คำค้น : ความเร่ง , Spherical collapse, , การยุบตัวแบบทรงกลม , the accelerating universe,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การยุบตัวแบบทรงกลมในเอกภพที่กำลังขยายตัวด้วยความเร่ง

บรรณานุกรม :
คัมภีร์ ค้าแหวน . (2555). การยุบตัวแบบทรงกลมในเอกภพที่กำลังขยายตัวด้วยความเร่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คัมภีร์ ค้าแหวน . 2555. "การยุบตัวแบบทรงกลมในเอกภพที่กำลังขยายตัวด้วยความเร่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คัมภีร์ ค้าแหวน . "การยุบตัวแบบทรงกลมในเอกภพที่กำลังขยายตัวด้วยความเร่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
คัมภีร์ ค้าแหวน . การยุบตัวแบบทรงกลมในเอกภพที่กำลังขยายตัวด้วยความเร่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.