ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัย : ศิษฎา สิมารักษ์ , กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ , ศิษฎา สิมารักษ์
คำค้น : ศักยภาพ , มหาวิทยาลัยนเรศวร , รถไฟฟ้า , BTS Sky Train, , Mass Transit System , ขนส่งมวลชน , แนวทางในการพัฒนา , ,ระบบขนส่งมวลชน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.ศึกษาศักยภาพของรถไฟฟ้า และการให้บริการในปัจจุบัน และนำเสนอรูปแบบการให้บริการรถไฟฟ้า ที่เหมาะสมที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.ศึกษาการขนส่งมวลชนในรูปแบบอื่นเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าในด้านต่างๆ

บรรณานุกรม :
ศิษฎา สิมารักษ์ , กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ , ศิษฎา สิมารักษ์ . (2555). การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิษฎา สิมารักษ์ , กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ , ศิษฎา สิมารักษ์ . 2555. "การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิษฎา สิมารักษ์ , กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ , ศิษฎา สิมารักษ์ . "การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ศิษฎา สิมารักษ์ , กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ , ศิษฎา สิมารักษ์ . การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.