ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa)
นักวิจัย : อนุสรณ์ วรสิงห์
คำค้น : ยุงลาย , สารสกัดจากสาบแมว , พิสารสกัดจากแห้ม , Fibraurca recisa , Eupatorium adenophorum , Aedes agypti
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa)

บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ วรสิงห์ . (2551). การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ วรสิงห์ . 2551. "การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ วรสิงห์ . "การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อนุสรณ์ วรสิงห์ . การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.