ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา
นักวิจัย : อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , เอกวิทย์ ใยดี
คำค้น : ไบโอดีเซล , วิธีการตรึงตัวเร่ง , Biodiesel , ตัวเร่งปฏิกิริยา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

    1 การผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด 2 การผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันโดยใช้ขบวนการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา 3 ออกแบบและติดตั้งเครื่องผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel Reactor) ชนิดตรึง ตัวเร่ง ปฏิกิริยาในระดับชุมชน 4 ทดสอบประสิทธิภาพของไบโอดีเซลในเครื่องยนต์เกษตรรอบต่ำ

บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , เอกวิทย์ ใยดี . (2557). การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , เอกวิทย์ ใยดี . 2557. "การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , เอกวิทย์ ใยดี . "การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , เอกวิทย์ ใยดี . การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.