ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , รัฐพร เงินมีศรี , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อำนาจ ฉิมทวี , รัฐพร เงินมีศรี , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์
คำค้น : สมรรถนะทางด้านเทคนิค , ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ , เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงงาน , grid connected inverter , photovoltaic power plant , กระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ , เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.ศึกษาคุณภาพไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าระบบจำหน่วย 

2.ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องแปลงกระแสฟฟ้าขนาดใหญ่ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าระบบจำหน่วย 

3.ศึกษาผลกระทบของความเข้มรังสีอาทิตย์ที่แตกต่างต่อประสิทธิภาพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าระบบเซลล์อาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าระบบจำหน่วย


บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , รัฐพร เงินมีศรี , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อำนาจ ฉิมทวี , รัฐพร เงินมีศรี , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ . (2555). การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , รัฐพร เงินมีศรี , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อำนาจ ฉิมทวี , รัฐพร เงินมีศรี , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ . 2555. "การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , รัฐพร เงินมีศรี , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อำนาจ ฉิมทวี , รัฐพร เงินมีศรี , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ . "การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด , รัฐพร เงินมีศรี , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , มรุพงศ์ กอนอยู่ , นิพนธ์ เกตุจ้อย , อำนาจ ฉิมทวี , รัฐพร เงินมีศรี , คงฤทธิ์ แม้นศิริ , ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ . การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.