ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร
นักวิจัย : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
คำค้น : การจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . (2549). โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . 2549. "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.