ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแพร่กระจายของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส บนผ้าปิดปาก ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแพร่กระจายของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส บนผ้าปิดปาก ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
นักวิจัย : ประวีณ วยัคฆานนท์
คำค้น : ระยะเวลาที่แตกต่างกัน , ผ้าปิดปาก, , ผ้าปิดปาก , การแพร่กระจาย , การแพร่กระจายของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส , เชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส, , Staphylococcu aureus
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การแพร่กระจายของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส บนผ้าปิดปาก ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ประวีณ วยัคฆานนท์ . (2551). การแพร่กระจายของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส บนผ้าปิดปาก ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวีณ วยัคฆานนท์ . 2551. "การแพร่กระจายของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส บนผ้าปิดปาก ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวีณ วยัคฆานนท์ . "การแพร่กระจายของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส บนผ้าปิดปาก ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ประวีณ วยัคฆานนท์ . การแพร่กระจายของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส บนผ้าปิดปาก ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.