ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการต้านเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการต้านเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส
นักวิจัย : ประวีณ วยัคฆานนท์
คำค้น : เชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการต้านเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส

บรรณานุกรม :
ประวีณ วยัคฆานนท์ . (2549). ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการต้านเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวีณ วยัคฆานนท์ . 2549. "ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการต้านเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวีณ วยัคฆานนท์ . "ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการต้านเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ประวีณ วยัคฆานนท์ . ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการต้านเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.