ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)
นักวิจัย : อดุลย์ พุกอินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.3 ขอบเขตของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการศึกษาการนำระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) มาใช้สำหรับควบคุมจัดการการเลี้ยงพ่อพันธุ์โค โคฝูงและโคขุน ควบคุมการเลี้ยงและเก็บข้อมูลการเลี้ยง ทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบคลื่นความถี่วิทยุอาร์เอฟไอดี (RFID) และเก็บลงในฐานข้อมูล โดยดำเนินการอยู่บนพื้นฐานศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา 12 เดือน

บรรณานุกรม :
อดุลย์ พุกอินทร์ . (2555). โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.).
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อดุลย์ พุกอินทร์ . 2555. "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อดุลย์ พุกอินทร์ . "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
อดุลย์ พุกอินทร์ . โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.). อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.