ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง
นักวิจัย : กนกวรรณ กันยะมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.5 ขอบเขตการวิจัย 1.5.1 ขอบเขตด้านตัวแปร/ขอบเขตด้านเนื้อหา ในงานวิจัยนี้จะได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ โดยทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานและโครงสร้างของ KRF รูปแบบใหม่ โดยทั้งสองส่วนจะต้องมีความสอดคล้อง และสัมพันธ์กัน โดยสามารถกู้คืนกุญแจเซสชั่นได้อย่างถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และส่งเสริมเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ระบบสามารถให้บริการกู้คืนกุญแจได้ แม้เกิดเหตุการณ์เอเจนต์ในกลุ่มการกู้คืนล่ม (Single Point of Failure) หรือไม่สามารถให้บริการได้ พร้อมทั้งออกแบบกระบวนการให้มีความยืดหยุ่นโดยสามารถกำหนดจำนวนเอเจนต์ขั้นต่ำสำหรับการกู้คืนกุญแจได้ รวมทั้งให้มีฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบเอเจนต์แปลกปลอม ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีกระบวนการทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบกุญแจสาธารณะ 1.5.2 ระยะเวลาที่ทำการวิจัย ระยะเวลาใช้ในการทำวิจัย 12 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ กันยะมี . (2554). การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กนกวรรณ กันยะมี . 2554. "การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กนกวรรณ กันยะมี . "การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2554. Print.
กนกวรรณ กันยะมี . การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2554.