ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านช้างจังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านช้างจังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : สุภัทรตรา สุขะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย งานวิจัยนี้มุ่งทำการศึกษาการบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรมอาหารล้านช้างในเขตอำเภอน้ำปาด ฟากท่า และอำเภอบ้านโคก เพื่อการพัฒนาสำรับนำไปต่อยอดภูมิปัญญาในเชิงพาณิชย์ ให้ลูกหลานชาวล้านช้างอุตรดิตถ์ได้สืบสานภูมิปัญญา

บรรณานุกรม :
สุภัทรตรา สุขะ . (2555). โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านช้างจังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุภัทรตรา สุขะ . 2555. "โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านช้างจังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุภัทรตรา สุขะ . "โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านช้างจังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
สุภัทรตรา สุขะ . โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านช้างจังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.