ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำความเย็นแบบอัดไอ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำความเย็นแบบอัดไอ
นักวิจัย : พลเทพ เวงสูงเนิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พลเทพ เวงสูงเนิน . (2557). การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำความเย็นแบบอัดไอ.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
พลเทพ เวงสูงเนิน . 2557. "การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำความเย็นแบบอัดไอ".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
พลเทพ เวงสูงเนิน . "การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำความเย็นแบบอัดไอ."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
พลเทพ เวงสูงเนิน . การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบทำความเย็นแบบอัดไอ. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.