ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1
นักวิจัย : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . (2545). การวิจัยความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . 2545. "การวิจัยความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . "การวิจัยความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545. Print.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . การวิจัยความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2545.