ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกลุ่มไม้ผลและยางพารา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกลุ่มไม้ผลและยางพารา
นักวิจัย : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . (2546). การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกลุ่มไม้ผลและยางพารา.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . 2546. "การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกลุ่มไม้ผลและยางพารา".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . "การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกลุ่มไม้ผลและยางพารา."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546. Print.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกลุ่มไม้ผลและยางพารา. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2546.