ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาอัตราส่วนรูปลัษณ์ทางสารหนู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาอัตราส่วนรูปลัษณ์ทางสารหนู
นักวิจัย : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . (2548). การหาอัตราส่วนรูปลัษณ์ทางสารหนู.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . 2548. "การหาอัตราส่วนรูปลัษณ์ทางสารหนู".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . "การหาอัตราส่วนรูปลัษณ์ทางสารหนู."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548. Print.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . การหาอัตราส่วนรูปลัษณ์ทางสารหนู. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2548.