ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคทางบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคทางบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นักวิจัย : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
คำค้น : การบัญชีบริหาร, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . (2549). การใช้เทคนิคทางบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . 2549. "การใช้เทคนิคทางบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . "การใช้เทคนิคทางบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549. Print.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . การใช้เทคนิคทางบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2549.