ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีสงกรานต์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีสงกรานต์
นักวิจัย : สมจินตนา คุ้มภัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมจินตนา คุ้มภัย . (2557). โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีสงกรานต์.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมจินตนา คุ้มภัย . 2557. "โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีสงกรานต์".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมจินตนา คุ้มภัย . "โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีสงกรานต์."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557. Print.
สมจินตนา คุ้มภัย . โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีสงกรานต์. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2557.