ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนโครโมโซมและการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนโครโมโซมและการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน
นักวิจัย : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
คำค้น : chromosome doubling, oil palm
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . (2552). ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนโครโมโซมและการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . 2552. "ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนโครโมโซมและการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . "ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนโครโมโซมและการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552. Print.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนโครโมโซมและการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2552.