ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อคุณภาพอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อคุณภาพอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
นักวิจัย : เจนจิรา แก้วรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจนจิรา แก้วรัตน์ . (2558). การประเมินผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อคุณภาพอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
เจนจิรา แก้วรัตน์ . 2558. "การประเมินผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อคุณภาพอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
เจนจิรา แก้วรัตน์ . "การประเมินผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อคุณภาพอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. Print.
เจนจิรา แก้วรัตน์ . การประเมินผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อคุณภาพอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2558.