ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก
นักวิจัย : วรรณา ชูฤทธิ์
คำค้น : hydrogen, photosynthetic bacteria, batch fermentation
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณา ชูฤทธิ์ . (2553). โครงการการผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรรณา ชูฤทธิ์ . 2553. "โครงการการผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรรณา ชูฤทธิ์ . "โครงการการผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553. Print.
วรรณา ชูฤทธิ์ . โครงการการผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2553.