ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปู
นักวิจัย : วรรณา ชูฤทธิ์
คำค้น : crab, flavor, crab waste, surimi
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณา ชูฤทธิ์ . (2554). การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปู.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรรณา ชูฤทธิ์ . 2554. "การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปู".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรรณา ชูฤทธิ์ . "การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปู."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554. Print.
วรรณา ชูฤทธิ์ . การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปู. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2554.