ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับใช้ภายนอกจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับใช้ภายนอกจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : จิราพร ชินกุลพิทักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร ชินกุลพิทักษ์ . (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับใช้ภายนอกจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
จิราพร ชินกุลพิทักษ์ . 2557. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับใช้ภายนอกจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
จิราพร ชินกุลพิทักษ์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับใช้ภายนอกจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557. Print.
จิราพร ชินกุลพิทักษ์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับใช้ภายนอกจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2557.