ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
นักวิจัย : สมจินตนา คุ้มภัย , สุชาติ ฉันสำราญ , ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ , วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมจินตนา คุ้มภัย , สุชาติ ฉันสำราญ , ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ , วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . (2558). ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมจินตนา คุ้มภัย , สุชาติ ฉันสำราญ , ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ , วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . 2558. "ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมจินตนา คุ้มภัย , สุชาติ ฉันสำราญ , ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ , วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . "ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. Print.
สมจินตนา คุ้มภัย , สุชาติ ฉันสำราญ , ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ , วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ . ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2558.