ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคใต้ตอนบน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคใต้ตอนบน
นักวิจัย : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 9
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . (). การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคใต้ตอนบน.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . . "การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคใต้ตอนบน".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . "การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคใต้ตอนบน."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, . Print.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ . การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคใต้ตอนบน. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; .