ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ำมัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ำมัน
นักวิจัย : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 27
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . (). การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ำมัน.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . . "การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ำมัน".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . "การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ำมัน."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, . Print.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ำมัน. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; .