ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการปรับปรุงความคงทนของไส้ไม้ปอกยางพาราด้วยวิธีความร้อนสำหรับการสร้างอาคารไม้ซุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการปรับปรุงความคงทนของไส้ไม้ปอกยางพาราด้วยวิธีความร้อนสำหรับการสร้างอาคารไม้ซุง
นักวิจัย : นิรันดร มาแทน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 1
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิรันดร มาแทน . (). การพัฒนากระบวนการปรับปรุงความคงทนของไส้ไม้ปอกยางพาราด้วยวิธีความร้อนสำหรับการสร้างอาคารไม้ซุง.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นิรันดร มาแทน . . "การพัฒนากระบวนการปรับปรุงความคงทนของไส้ไม้ปอกยางพาราด้วยวิธีความร้อนสำหรับการสร้างอาคารไม้ซุง".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นิรันดร มาแทน . "การพัฒนากระบวนการปรับปรุงความคงทนของไส้ไม้ปอกยางพาราด้วยวิธีความร้อนสำหรับการสร้างอาคารไม้ซุง."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, . Print.
นิรันดร มาแทน . การพัฒนากระบวนการปรับปรุงความคงทนของไส้ไม้ปอกยางพาราด้วยวิธีความร้อนสำหรับการสร้างอาคารไม้ซุง. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; .