ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เครื่องหมายโมเลกุล AFLP ตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ดินใบหมาก ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เครื่องหมายโมเลกุล AFLP ตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ดินใบหมาก ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา
นักวิจัย : พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . (2554). การใช้เครื่องหมายโมเลกุล AFLP ตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ดินใบหมาก ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . 2554. "การใช้เครื่องหมายโมเลกุล AFLP ตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ดินใบหมาก ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . "การใช้เครื่องหมายโมเลกุล AFLP ตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ดินใบหมาก ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554. Print.
พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ . การใช้เครื่องหมายโมเลกุล AFLP ตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ดินใบหมาก ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2554.