ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าพรุคลองค็องอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าพรุคลองค็องอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : รัชฎา คชแสงสันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชฎา คชแสงสันต์ . (2553). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าพรุคลองค็องอย่างยั่งยืน.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
รัชฎา คชแสงสันต์ . 2553. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าพรุคลองค็องอย่างยั่งยืน".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
รัชฎา คชแสงสันต์ . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าพรุคลองค็องอย่างยั่งยืน."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553. Print.
รัชฎา คชแสงสันต์ . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าพรุคลองค็องอย่างยั่งยืน. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2553.