ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชผักพื้นบ้านเป็นแหล่งอาหารของชุมชนชายพรุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชผักพื้นบ้านเป็นแหล่งอาหารของชุมชนชายพรุ
นักวิจัย : รัชฎา คชแสงสันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชฎา คชแสงสันต์ . (2557). โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชผักพื้นบ้านเป็นแหล่งอาหารของชุมชนชายพรุ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
รัชฎา คชแสงสันต์ . 2557. "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชผักพื้นบ้านเป็นแหล่งอาหารของชุมชนชายพรุ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
รัชฎา คชแสงสันต์ . "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชผักพื้นบ้านเป็นแหล่งอาหารของชุมชนชายพรุ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557. Print.
รัชฎา คชแสงสันต์ . โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชผักพื้นบ้านเป็นแหล่งอาหารของชุมชนชายพรุ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2557.