ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มผลผลิตหน้าวัวตัดดอกด้วยวิธีการเด็ดใบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มผลผลิตหน้าวัวตัดดอกด้วยวิธีการเด็ดใบ
นักวิจัย : พจมาลย์ สุรนิลพงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจมาลย์ สุรนิลพงค์ . (2557). การเพิ่มผลผลิตหน้าวัวตัดดอกด้วยวิธีการเด็ดใบ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงค์ . 2557. "การเพิ่มผลผลิตหน้าวัวตัดดอกด้วยวิธีการเด็ดใบ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พจมาลย์ สุรนิลพงค์ . "การเพิ่มผลผลิตหน้าวัวตัดดอกด้วยวิธีการเด็ดใบ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557. Print.
พจมาลย์ สุรนิลพงค์ . การเพิ่มผลผลิตหน้าวัวตัดดอกด้วยวิธีการเด็ดใบ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2557.