ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำมันจาก chlorella sp.ในภาวะการเจริญเติบโตแบบโฟโตทรอฟและการเจริญเติบโตแบบเฮเทอโรทรอฟ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำมันจาก chlorella sp.ในภาวะการเจริญเติบโตแบบโฟโตทรอฟและการเจริญเติบโตแบบเฮเทอโรทรอฟ
นักวิจัย : วรรณา ชูฤทธิ์ , สมฤทัย สิงหสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณา ชูฤทธิ์ , สมฤทัย สิงหสุวรรณ . (2558). การผลิตน้ำมันจาก chlorella sp.ในภาวะการเจริญเติบโตแบบโฟโตทรอฟและการเจริญเติบโตแบบเฮเทอโรทรอฟ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรรณา ชูฤทธิ์ , สมฤทัย สิงหสุวรรณ . 2558. "การผลิตน้ำมันจาก chlorella sp.ในภาวะการเจริญเติบโตแบบโฟโตทรอฟและการเจริญเติบโตแบบเฮเทอโรทรอฟ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรรณา ชูฤทธิ์ , สมฤทัย สิงหสุวรรณ . "การผลิตน้ำมันจาก chlorella sp.ในภาวะการเจริญเติบโตแบบโฟโตทรอฟและการเจริญเติบโตแบบเฮเทอโรทรอฟ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. Print.
วรรณา ชูฤทธิ์ , สมฤทัย สิงหสุวรรณ . การผลิตน้ำมันจาก chlorella sp.ในภาวะการเจริญเติบโตแบบโฟโตทรอฟและการเจริญเติบโตแบบเฮเทอโรทรอฟ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2558.